HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÀM BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THEO THÔNG TƯ 39 2018

Khóa học “Hướng dẫn thực hành làm báo cáo quyết toán” ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của những học viên đang làm việc trong các công ty gia công, các công ty chế xuất và sản xuất xuất khẩu trong những khu công nghiệp, khu chế xuất tại Việt Nam. Và các nhân viên đang làm cho doanh nghiệp Logicstic & Forwarding dịch vụ xuất nhập khẩu.

Trong quá trình làm việc trực tiếp về báo cáo quyết toán tại các công ty trong khu công nghiệp rất hay xảy ra tình trạng sai lệch về số liệu giữa các bộ phận: bộ phận kế toán, bộ phận kho và bộ phận Xuất nhập khẩu. Đôi khi còn xảy ra tình trạng các bộ phận này đổ lỗi cho nhau về việc báo cáo quyết toán bị sai lệch. Bên cạnh đó còn là sự yếu kém của nhân sự của các công ty khi chưa hiểu rõ được bản chất của việc làm báo cáo quyết toán, chưa cập nhật kịp thời những tiêu chí làm báo cáo quyết toán theo những thông tư, nghị định mới nhất.

Thấy rõ được vấn đề này, HAN EXIM đã nghiên cứu và tổ chức khóa học “Hướng dẫn thực hành làm báo cáo quyết toán” cho các bạn học viên đang làm việc cho các công ty gia công, sản xuất xuất khẩu và các công ty chế xuất.

ĐIỂM NHẤN CỦA KHÓA HỌC

 • Học qua giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, đã trực tiếp tư vấn làm nhiều báo cáo quyết toán cho các doanh nghiệp.
 • Phương pháp dạy “cầm tay chỉ việc” cho đến khi học viên hiểu và tự làm được báo cáo quyết toán.
 • Tương tác trực tiếp với giảng viên ngay trong buổi học, đi tới tận cùng của vấn đề cần thảo luận.
 • Chất lượng đào tạo ở mức cao nhất, với giáo trình học đã được nghiên cứu và biên soạn tỉ mỉ.
 • Hỗ trợ học viên xuyên suốt quá trình học và sau khóa học.
 • Khóa học có chương trình học online cho những bạn ở xa không có điều kiện đi học trực tiếp.

AI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC NÀY?

 • Lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp, trưởng các bộ phận: bộ phận kho, bộ phận kế toán, bộ phận xuất nhập khẩu tại các công ty trong khu chế xuất, khu công nghiệp.
 • Nhân viên đang làm việc ở các bộ phận kho – Kế toán – Xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp chế xuất, sxxk, gia công
 • Nhân viên của các công ty dịch vụ hải quan, dịch vụ Logicstic và xuất nhập khẩu học để làm dịch vụ báo cáo quyết toán cho những doanh nghiệp chế xuất, sxxk, gia công.
 • Những bạn có ý định xin việc về xuất nhập khẩu tại doanh nghiệp chế xuất, sxxk, gia công.
 • Những bạn muốn hướng nghề nghiệp với ngành nghề xuất nhập khẩu.

KHÓA HỌC “HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÀM BÁO CÁO QUYẾT TOÁN tập trung giải quyết những vấn đề sau:

 • Giúp học viên hiểu được những khái niệm liên quan khi làm báo cáo quyết toán.
 • Xây dựng quy trình làm báo cáo quyết toán, cách tính toán và xử lý đối với Nguyên phụ liệu, sản phẩm, định mức.
 • Thực hành và khai báo báo cáo quyết toán theo case study thực tế.

THỜI GIAN HỌC

 • Thời lượng: 4 buổi-10 giờ giảng dạy
 • Lịch học: 2 ngày Chủ nhật 
 • Giờ học: sáng 09h00 – 11h30, chiều 13h00-15h30
 • Lịch khai giảng: Liên hệ hotline 096 5566 890 I 098 653 8963 để biết thêm chi tiết 

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

Buổi 1: Các khái niệm liên quan và đặc điểm của doanh nghiệp gia công, Sản xuất xuất khẩu, chế xuất.

Các khái niệm liên quan:

 • Khái niệm về doanh nghiệp gia công, sxxk, chế xuất theo quy định của pháp luật.
 • Khái niệm về: bên đặt gia công, bên nhận gia công, nguyên vật liệu gia công sản xuất, quy trình cung ứng nguyên vật liệu, nhà xưởng, máy móc, thiết bị…

Đặc điểm của doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.

 • Các quy định về thuế quan, những ưu đãi của chính phủ đối với các doanh nghiệp gia công, sxxk, chế xuất
 • Các loại hình mở tờ khai hải quan đối với các doanh nghiệp này như: tờ khai nhập nguyên phụ liệu một phần, toàn phần, nhập máy móc tạo tài sản cố định, tờ khai xuất sản phẩm, thành phẩm.
 • Thủ tục chuyển giao nguyên phụ liệu đối với từng loại hình.

Hướng dẫn đăng ký cơ sở sản xuất

 • Cách  làm thủ tục đăng ký cơ sở sản xuất
 • Quy trình kiểm tra hải quan
 • Cách xây dựng nhà xưởng, quy trình kiểm định tiêu chuẩn.

Về phế liệu, phế phẩm.

 • Cách tính phế liệu, phế phẩm.
 • Thủ tục tiêu hủy phế liệu, phế phẩm.
 • Thủ tục bán phế liệu, phế phẩm

Buổi 2: Định  mức, hao hụt và thực hành đăng ký danh mục trên phần mềm Ecuss5 Vnaccs

Định mức, hao hụt

 • Khái niệm định mức, hao hụt, định mức trung bình.
 • Cách tính định mức trung bình, cách cân đối định mức.
 • Các kinh nghiệm xử lý khi định mức thực tế khác với định mức kỹ thuật sản xuất.

Thực hành đăng ký danh mục trên phần mềm ECUSS5 VNACSS

 • Đăng ký danh mục Nguyên phụ liệu, sản phẩm, định mức.
 • Đăng ký Cơ sở sản xuất khai báo điện tử.
 • Đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu và các thủ tục liên quan.

Buổi 3-4: Thực hành về quy trình làm báo cáo quyết toán và các câu hỏi liên quan

 • Tham khảo mẫu và số liệu báo cáo quyết toán của 1 doanh nghiệp đã làm và khai báo hoàn chỉnh
 • Thực hành làm mẫu 15 – Nguyên phụ liệu.
 • Thực hành làm mẫu 15a – Sản phẩm.
 • Thực hành làm mẫu 16 – Định mức
 • Hướng dẫn cách khớp số liệu giữa 3 bộ phận Kho – Kế toán – Xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp.
 • Thực hành khai báo Báo cáo quyết toán theo thông tư 39.
 • Tư vấn về Thanh khoản.
 • Tư vấn về những lỗi thường gặp khi thực hiện làm báo cáo quyết toán và cách khắc phục đối với chính doanh nghiệp của học viên đang gặp phải.
 • Các biểu mẫu có liên quan theo thông tư 128, thông tư 34, thông tư 22…

Thông tin giảng viên: Mr Nguyễn Mạnh Huynh

Kinh nghiệm làm việc:

 • 5 năm làm việc cho công ty cổ phần phát triển công nghệ Thái Sơn, vị trí làm thanh khoản hàng gia công, sản xuất xuất khẩu.
 • Nhiều năm làm việc với vị trí làm và rà soát báo cáo quyết toán cho các Công ty.
 • Nắm rõ thông tư, nghị định của hải quan về việc làm báo cáo quyết toán, đã từng tham gia làm báo cáo quyết toán cho những doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, gia công và chế xuất.